Duben 2011

Obrázky mých přátel....

28. dubna 2011 v 7:45 | Jana
Občas se ke mě dostanou obrázky mých přátel malované automatickou kresbou. Jsou velmi hezké a zajímavé, a proto jsem se o ně chtěla, se svolením autorů, s vámi podělit. Nově jsem v hlavním menu založila rubriku "Obrázky mých přátel - automatická kresba", do které budu obrázky postupně přidávat.
Na ukázku obrázek od Yoanne... další naleznete ZDE.

A ještě jedna moje zpřízněná dušička .... Lidunka... ZDE.


Zákon karmy....

26. dubna 2011 v 20:26 | Jana
Zákon karmy, to jsou dvě spojené nádoby příčiny a následku. Něco málo o pochopení principu tohoto zákona naleznete v mém předchozím článku JSEM :-)


Léčivá energie...

24. dubna 2011 v 17:15 | Jana
.
.


JSEM

21. dubna 2011 v 17:36 | PhDr. Marta Foučková |  Knížky, které mě zaujaly
Kniha je zaměřena na poznání vyšších světů a ukazuje, jak hluboce souvisí všechno se vším a jak se každý musí snažit splnit svůj úkol zde na Zemi.
Autorka se snaží promlouvat k těm, co upřímně hledají.
Nabízí nový způsob myšlení, jímž by bylo zmírněno utrpení lidí a pochopen smysl života. Celý život se snažila poznávat zákony Vesmíru a předávat je dalším lidem.
Její vypracovaná metoda, kterou nazvala hlubinná terapie, jí umožnila odkrýt celou řadu zákonitostí hlubokého podvědomí. Dobrala se důvodů mnohých depresí, duševních poruch, narušených vztahů mezi lidmi a poznala, že naše útrapy a těžkosti nepramení pouze z tohoto života, ale že je nutno najít jejich příčinu i v čase zpět, v minulosti i v minulých životech.
Stěžejní základ práce, štěstí lidí a klid na Zemi, spatřuje v oblasti duchovního obrození.

Ukázka z knihy:
" .....Zákon karmy udržuje Vesmír v rovnováze a řádu. Napomáhá vývoji člověka tím, že ho donutí prožít to, čeho se on sám někdy dopustil na druhém. Lze ho také shrnout do dvou vět: Na tom, jak se ti daří dnes, můžeš vysledovat minulost. Jak se chováš nyní, takovou si připravuješ budoucnost.... Z karmického zatížení vedou dvě hlavní cesty. Utrpení = splátka dluhu, anebo duchovní práce..... "

Z mého pohledu...
Tato knížka mi přinesla do života další střípky poznání. Další malinké chybějící "puzzlíky" zapadly do mé velké skládačky s názvem - Porozumění vlastnímu životu a jeho prožívání. V této knížce jsem nalezla odpovědi na některá má "PROČ?". Příběhy různých lidí, které jsou zde uvedeny, mne dovedly až k "děsivému" pochopení, že opravdu zákon karmy existuje... a že "spáchané" zlo může být odčiněno pouze vlastní zkušeností, pochopením, láskou a odpuštěním... Zde bych asi uvedla pravdivé přísloví: "Na každého jednou dojde"... Člověk si prochází těmi všemi strastmi života, aby pochopil, kde udělal v minulosti chybu a co je potřeba, aby se naučil... Je v ní krásně vysvětleno, že nemá cenu plakat nad svým osudem, zlobit se na okolí nebo na někoho jiného, že vše je pouze o naší zkušenosti a "vyrovnání dluhu", který jsme si vytvořili sami svým jednáním. Vesmírné moudrosti a spravedlnosti je jedno, jak dlouho to bude trvat... není omezena časem ani prostorem, prostě nám bude posílat do života lekce a zkoušky tak dlouho, dokud nepochopíme...
Můžeme chtít po druhých pomoc jakkoliv chceme, oni nám mohou pomáhat, jak jen nejlépe to umí, ale vše je stejně na nás... Je to o našem pochopení, o naší změně myšlení a o naší práci na nás samotných... a to vše s naprostou upřímností... bez toho se prostě zázraky nedějí...
A svalovat vinu na něco nebo na někoho, kdo se snaží pomáhat, s tím že něco nefunguje nebo nepomáhá, aniž by dotyčný pro to něco udělal, je naprosto nesmyslné... Pomoc od druhých v tomto slova smyslu má význam "první pomoci", nasměrování, ukázání možné cesty... pak už je to jen na nás :-)


Kartička na dnešní den....

12. dubna 2011 v 8:26 | Zdroj.... Vykládací karty ARCHANDĚLA MICHAELA
Tuto kartičku jsem si dnes vytáhla, ale vím, že to je poselství pro nás všechny.... přeji vám nádherný den.... :-)


BUĎ ŠŤASTNÝ TEĎ HNED....

Andělé vás vyslyšeli a odpovídají na vaše modlitby. Namísto toho, abyste své štěstí podmiňovali událostmi, které se teprve mají stát, můžete se rozhodnout, že budete ŠŤASTNÍ TEĎ HNED. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je soustředit se na všechny a všechno, komu nebo čemu za něco vděčíte. Co se vám v životě daří? Co vám bylo dáno do vínku, jaké jsou vaše silné stránky?
To, že sami sobě dovolíte zažít radost a potěšení právě nyní, vás posílí. Mějte život ve svých rukou a nedovolte, aby vnější okolnosti určovaly, jak se cítíte.

Pro všechny.....

11. dubna 2011 v 21:18 | Jana
Pro všechny, kteří potřebují načerpat energii......


Ženská energie

10. dubna 2011 v 15:17 | Jana

Ženská energie v nás..... :-)

Slovo a jeho síla....

5. dubna 2011 v 19:34 | Jana / čerpáno z knihy JSEM od Marty Foučkové |  K zamyšlení :-)

"... SLOVO je právě to, co nás oddělilo od zvířat a posunulo ve vývoji vpřed. Způsobilo ale i mnoho negací. V každém slově i myšlence je obsaženo psychologické tajemství. Slovo vždy něco znamená, vypovídá, má energetickou sílu, náboj a moc. Může tvořit, povzbuzovat, měnit charakter, léčit, ale také ničit, nebo dokonce zabíjet. V individuálním bytí jedince se prolíná spolu se všemi zážitky, zvuky, pocity, city, bolestmi... Stalo se individuálním kódem každého člověka. Jedno jediné slovo může mít pro různé osoby jiný význam. Ačkoli nemusí vyjadřovat zvláštní myšlenku, může působit na různé lidi s různou intenzitou.
Slovo učinilo sociální chování nejsložitějším systémem na zemi převážně proto, že často nevystihuje podstatu toho, co chceme sdělit jeden druhému. Nejsou to jen jiné významy či odstíny, ale i patologická touha člověka vědomě slovem neříci to, co se má vyjádřit. Z toho vyplývají tisíce a tisíce situací, kdy se zaplňuje podvědomí nevhodně pronesenými slovy, vulgárními výrazy, hrubostmi, řevem, ubližováním, trýzněním apod. A těch slov zanesených do hlubokého podvědomí, která si způsobujeme vlastní nevědomostí! Spíme při puštěné televizi, mluvíme nebo se dokonce hádáme nad spícími dětmi, lékaři se baví nad svými pacienty na operačních stolech... Také mnoho poruch řeči zapříčinila nevhodně použitá slova, křik nebo úlek... Jak se má bránit chudák dítě, jehož matka mu nedopřeje ani chvilku klidu a neustále mluví? Hovorný rodič tak vytváří v mysli dítěte nezměrný chaos. Setkala jsem se s takovými případy, kdy matky takovýmto chováním zpomalily přirozený vývoj dítěte. I V TICHU JE SÍLA.
Slovo je nutné formulovat přesně, nezaměňovat, nedeformovat. Je třeba vybírat slova jemná, krásná, plná lásky a přátelství, která můžeme říct před každým. To proto, že třeba po staletích mohou vyplynout na povrch a stát se novou skutečností. Svou rezonancí rozeznívají události uložené v hlubokém podvědomí, ty se pak derou na povrch, nepoznány a nerozeznány. A také je nutné mít stále na paměti, že slovo, které jakkoli škodí, vyvolá karmickou odezvu..."

Toto je výňatek z knihy JSEM od PhDr. Marty Foučkové, o který jsem se s vámi chtěla podělit. Poslední dobou vnímám čím dál tím víc, jaký má vliv a dopad na každého z nás "obyčejné" slovo. Ať už my jsme jeho tvůrcem a nebo nám je zprostředkováno někým druhým. Už jen to, jaký vliv mají média... během jak malé chvilky dokážou pomocí slov zasít mezi lidi pochybnosti, strach, smutek, úzkost, zlobu, závist... programují směr myšlenek tak, aby se to co nejvíce hodilo těm, kteří chtějí ovládat.
Jedno jediné slovo má velikou moc, dokáže velkým způsobem ovlivnit život každého z nás a to jak v dobrém, tak i v tom špatném slova smyslu. Každý z nás jsme vlastníkem této silné "zbraně" a při špatném zacházení s ní, můžeme velice lehko ublížit. Kdo se cítí být vítězem v hádce... ten, kdo má poslední slovo? Nejde o nic jiného než o boj o energii. Kdo z koho... proč?? Když máme rádi, nepotřebujeme získávat energii toho druhého nebo se pak cítit jako vítěz... Život není o moci, i když to spousta lidí ještě nechápe, je o lásce... tak prosím volte jen taková slova, která svým obsahem neubližují, ať jsou myšlena jakkoliv.

5. čakra - komunikace .... ;-)))